Casa Paltin

Restaurare acoperișuri și case

Restaurare Casa Paltin

AMBIS SRL a efectuat lucrări de renovare a Casei Paltin de la Muzeul Național „Dimitrie Gusti”, București. Casa datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea din satul Paltin situat pe valea râului Zăbala, în depresiunea subcarpatică a Vrancei.

Șindrila casei este bătută cu cuie de lemn.