Str. Principala nr. 707, com. Fundu Moldovei, jud. Suceava, Romania

AMBIS SRL

Nr. Reg. Com: J33/828/2006

C.U.I.: RO18783193
Administrator: Mihai Ciumau

Adresa: com. Fundu Moldovei, jud. Suceava, str Principala nr. 707

Telefon: 0722 893 128
Telefon / Fax.: 0230 577 358
Telefon: 0721 685 357 (ing. Bogdan Ciumau)

E-mail: office@ambis.ro